Webinar "Nasze prawa konsumenckie"

Michał Herde

Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie. Od ponad 20 lat pracuje dla Federacji Konsumentów jako prawnik, prowadzi szkolenia i doradza konsumentom. Federacja Konsumentów jest największą, ogólnopolską organizacją konsumencką, między innymi pomagającą konsumentom w dochodzeniu ich praw.

Agenda

Webinarium „Nasze prawa konsumenckie” będzie dotyczyć dokonywania świadomych wyborów konsumenckich, praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw młodego konsumenta. Omówimy zasady dokonywania zakupów tradycyjnych oraz on-line, kupowania niektórych usług oraz składania reklamacji.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]