Registration required

Mrs Dominika Cieślikowska

Psycholożka / trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością, np. członkini w Radzie ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, należy do International Association of Cross-Cultural Psychology, zakładała Sekcję Psychologii Międzykulturowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host