Registration required

Anna Sierpińska

Anna Sierpińska - popularyzatorka nauki, edukatorka specjalizująca się w tematyce wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze, od 4 lat związana z portalem "Nauka o klimacie". Wraz ze swoim zespołem otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki 2017. Absolwentka SGGW na kierunku Architektura krajobrazu.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host